Misyon
Fakültemiz, 
Karşılaştığı problemleri çözebilen, Ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, Analiz-sentez yapabilen, Eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, Bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, Yaratıcı düşünebilen, Kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, Çok okuyan, Alanının gerektirdiği yeterli bilgi donanımını almış, Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi, Ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine öz görev olarak benimsemiştir.

 

Vizyon
Fakültemiz, 
Sosyal bilimlerde ülkemizin tarihsel mirasına ve yarınlarına ışık tutan, Farklı kültürlerin  kaynaşmasında ve dünya ile bütünleşmesinde etkin rol oynayan, Temel bilimlerde ise ülke ve dünya bilimine üst düzeyde katkı sağlayan, Türkiye’deki ilk on fakülte arasına girmeyi kendine öz ülkü olarak belirlenmiştir.