Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Başkan / Dekan V.) 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye)

Prof. Dr. Turgut KARABEY (Üye) 

Doç. Dr. Osman ÇUBUK (Üye)

Doç. Dr. Sevgi SEVSAY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ARPACI (Üye)

Rıfkı ERDEM (Raportör – Fakülte Sekreteri)