+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Dekanın MesajıFakültemiz, bize emanet edilen öğrencilerin adalet duygusuna sahip, eğitim gördüğü alanın tarihinden ve bu alandaki gelişmelerden haberdar, mesleğinin gerektirdiği uygulama becerilerine sahip, insani ilişkileri güçlü, toplumun ve insanlığın sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümünde istekli bireyler olarak yetiştirilmesini kendisine temel amaç olarak belirlemiştir.

Bugün milletlerarasılaşma yüksek öğretim kurumlarının önünde bir fırsat olarak durmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesi bizim de öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın hareketliliğini sağlayan programların işlerliğini artırmaya çalışmaktayız. Milletlerarası alanda tanınmış ve alanında yetkin olan araştırmacılar fakültemize davet edilerek toplantılar yapılmakta, bilimsel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda fakültemizde bilimsel araştırma faaliyetlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Fizik bölümümüzün üretmiş olduğu bilimsel yayınlar, bölümün Türkiye sıralamasında 180 bölüm içinde 17. sıraya kadar yükseltmiş, diğer bölümlerin ürettiği bilimsel çalışmalarda da gözle görülür bir artış sergilenmiştir. Bütün bunlar fakültemizdeki ilmî araştırmaların olumlu göstergeleridir. Fakülte yönetimi olarak ilmî üretkenliğin artarak devam ettirilmesi için gerekli koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalarımız en öncelikli konularımızın başında gelmektedir.

Akademik birimlerin tükettiği kaynakların gerçek sahibi olan topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinçle fakültemizde yürütülen akademik çalışmaların toplumun sorunlarını çözme potansiyeli yüksek ve yaygın etkide olması yönünde planlamalara önem vermekteyiz.

Fakültemizin başarısında idari personelin de önemli katkıları bulunmaktadır. Onların gelişimlerine katkıda bulunmak ve oluşturmaya çalıştığımız huzurlu çalışma ortamı ile fakültemizi hep birlikte ileriye taşıyacağımız kanaatindeyiz.

Bugün ailemize yeni katılan öğrencilerimizin hepsine hoş geldiniz diyor, verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi temenni ediyorum.

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
Dekan