+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Neden Fakültemiz ?

Öğrenci merkezli eğitime verilen önem,
Yeniliklere açık, aktif akademik ve idari kadro yapısı,
Fakülte öğretim elemanları arasında huzurlu bir ilişkiler ağı,
Üst düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı ilişkileri,
Yeterli derslik ve teknolojik sınıflar,
Öğrencilerin etkin bir şekilde kullanabileceği bilgisayar laboratuvarları ve bilişim merkezi,
Zengin fakülte kütüphanesi,