+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL (Başkan / Dekan) 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Üye) 

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Üye)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Üye) 

Doç. Dr. Mustafa Korkmaz (Üye)

Doç. Dr. Adem CAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tufan Özdin (Üye)

Ümit ERCAN (Raportör – Fakülte Sekreteri)