+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Biyoloji Bölümü

biyoloji

GENEL BİLGİLER Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Biyoloji Bölümü açılmış ve ilk öğrencilerini, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir.

Biyoloji Bölümü, Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de vermektedir. Bölümümüz çeşitli alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, biyoloji alanında yapılacak araştırmalarla insanlığa hizmet etmek ve uluslararası arenada ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaç edinmiştir.

21.Yüzyılda, biyoloji ana bilim dalları, üretim ve AR-GE çalışmalarının her safhasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimiz, “Biyolog” unvanı alırlar. Biyologlar; üniversitelerin Fen, Tıp, Ziraat, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültelerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarında, Çevre ve Orman Bakanlıklarında (hastanelerdeki moleküler biyoloji laboratuarları, tahlil laboratuarları, laboratuar malzemesi üretim ve AR-GE laboratuarlarında) görev alabilmektedirler. Gıda sanayinde, Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı olarak görev alabilirler. Ayrıca Biyoloji Bölüm mezunlarımız pedagojik eğitim almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında, özel eğitim veren okullarda ve dershanelerde “Biyoloji Öğretmeni” olarak görev yapabilmektedirler. Biyoloji Bölümünden mezun öğrenciler, istemeleri ve gerekli koşulları sağlamaları şartıyla, üniversitelerin akademik kadrolarında da görev alabilirler.

Bölümümüzde 5 Anabilim Dalı mevcuttur. Bunlar; Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji

Bölümümüzde; tam teşekküllü öğrenci laboratuvarı, bitki fizyolojisi laboratuvarı, moleküler biyoloji laboratuvarı, zooloji laboratuvarı, botanik laboratuvarı ve herbaryum mevcuttur.

Prof. Dr. Ali KANDEMİR

Bölüm Başkanı