+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Tarih Bölümü

GENEL BİLGİLER
Tarih Bölümü, Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, normal ve ikinci öğretimde toplam 80 öğrenci kontenjanı ile eğitime başlamıştır. Öğrenciler öğrenim süresi dört yıl olan Tarih Bölümü`nden “Tarihçi” unvanı ile mezun olmakta ve Tarih Lisans diploması almaktadırlar.

Bölümün amacı, toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğrencilerine kavratmaktır. Bölümümüzde, tarihe bilim olma niteliği kazandıran kaynak-belgelerin ve bunları araştırma yöntemlerinin tanıtılmasının yanında tarihçinin geçmiş olayları analiz etme becerisini kazanmasına yardımcı olacak coğrafya, iktisat, hukuk, sosyoloji, felsefe gibi bilimlere de yer verilmektedir.

Tarih Bölümü`nden mezun olan öğrenciler; Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve diğer birçok kamu kurum ve kuruluşlarında “Tarihçi” unvanıyla uzman ve mütercim olarak çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilmenin yanında Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman gibi öğretim elemanı olarak görev yapma olanaklarına da sahip bulunmaktadırlar. Aynı zamanda Tarih lisans programı içindeki derslere ek olarak formasyon dersleri alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların yanında özel okullar ile etüd merkezlerinde “Tarih Öğretmeni” olarak da görev alabilmektedirler.

Prof. Dr. Abdulkadir GÜL
Bölüm Başkanı