+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Fizik Bölümü

fizikGENEL BİLGİLER
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile, Erzincan Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi bünyesinde Fizik bölümü açılmış olup ilk öğrencilerini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.

Fizik Bölümünde: Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik ve Nükleer Fizik Anabilim dalları bulunmakta olup bu doğrultuda sekiz öğretim üyesi ile üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümün amacı öğrenciye fiziğin temel kavramlarını öğretmek, birçok kavram ve kuramın deneysel çalışmalardan nasıl türetildiğini göstermek, öğrenciye araştırmacı becerileri kazandırmaktır. Öğrencinin bu bilgileri aldığı temel fizik dersleri yanı sıra, uygulamaya yönelik elektronik, bilgisayar programlama, uygulamalı modern fizik vb. dersler de bölümde verilmektedir.

Fizik Bölümünde; temel ve uygulamalı fizik dallarında öğrenim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. Araştırmada, geliştirmede ve teknoloji üretiminde katkısı olacak düzeyde, laboratuvar deneyimi ve bilgi donanımı olan fizikçiler yetiştirmek amaçlanmıştır. Fizik bölümü mezunları bu bilgilerle, üniversite ve araştırma kurumlarında, çeşitli sanayi dallarında, özellikle kalite kontrol uygulamalarında ve bilgisayar programcılığı ile ilgili dallarda iş olanakları bulabilmektedirler. Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığının öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde orta öğretimde öğretmen de olabilirler.

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ
Bölüm Başkanı