+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Kimya Bölümü

kimya

GENEL BİLGİLER
Kimya Bölümü, Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.10.2007 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/D-2 maddesi ile Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüz 11 Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi ile Eğitim-Öğretim ve AR-GE faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

Bölümümüzün Misyonu; gerekli bilgi, deneyim ve alt yapısı ile donatılmış eğitim-öğretim olanakları ve kadrosu ile 21. yüzyılın sürekli değişen ve teknoloji merkezli dünyasına katkıda bulunabilen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen, kimya alanında geniş bir bilgiye sahip ve bu bilgi birikimini günlük hayatta kullanabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunarak başarıyla hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş lisans öğrencileri yetiştirmektir. Yüksek lisans ve doktora programlarıyla da profesyonel ve uzmanlaşmış mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir. Bilgi keşfi ve gelişimiyle bölgenin ve ülkemizin ekonomik, entelektüel, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişimi için hizmette bulunarak, uluslararası seviyede bilim ve etik ilkeleri ışığında bilimsel araştırma yapmaktır.

Bölümümüzün Vizyonu ise, eğitim-öğretim kalitesini uluslararası standartlarda artırarak, 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde araştırma yapmak, ülkenin geleceği için topluma ve çevreye saygılı, bilgili, üretken, bilgilerini ifade edebilme yeteneğine sahip, analitik düşünme yeteneklerini daima geliştiren, etkinliklerinin ekonomik getirisi hakkında bilinçli, kimyanın tüm temel disiplinlerinde ve kimya ile bağlantılı diğer temel bilim dallarında becerikli ve bilgili, yaşamları ve çevrelerindeki dünya için gerekli donanıma sahip lisans ve lisansüstü mezunları yetiştirmektir.

Kimya Bölümünde eğitim-öğretim  4 yıllık lisans programı ile yürütülmektedir. Mezun olan öğrencilere KİMYAGER unvanı verilmektedir.

Doç. Dr. Osman ÇUBUK

Bölüm Başkan Vekili