+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

turk-dili-ve-edebiyati

GENEL BİLGİLER
Bölümümüzün bağlı olduğu Fen Edebiyat Fakültesi, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/5867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu’nun 28.09.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesi, Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nin açılması kararlaştırılmış ve 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanılmıştır.

Erzincan Üniversitesi’nin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kazanmasının ardından, Fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adını almıştır. Bölümümüzde 2004 yılından itibaren lisans eğitimi verilmekte olup ilk öğrencilerimiz 2007-2008 eğitim öğretim yılında mezun olmuştur. Yine 2007-2008 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programı açılmış olup programda eğitim öğretim devam etmektedir.

2009-2010 eğitim öğretim yılı için bölümümüz öğrenci kontenjanı artırılmış ve ikinci öğretime de öğrenci alınması YÖK tarafından kabul edilmiştir.

İlerleyen zaman içerisinde gittikçe zenginleşen üniversite kütüphanesi bölümümüz öğrencilerinin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır.

Her yarıyıl bölüm öğretim elemanları tarafından öğrencilere en az üç seminer verilmekte; bölüm öğrencilerinin her türlü sosyal ve kültürel aktiviteleri öğretim elemanlarınca desteklenmekte; gerekli rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

Öğretim elemanlarının katıldığı konferans, seminer ve sempozyumların izlenimleri öğrencilere ve bölüm personeline aktarılarak onların da yararlanmaları sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Adem Can

Bölüm Başkan Vekili