+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Çeviribilim Bölümü

ceviribilim

GENEL BİLGİLER
Çeviribilim bölümü, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan, Filipinler, Kuzey İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu yetmiş üç ülkede resmi ya da ikinci dil durumunda bulunan ve yaklaşık bir milyar insan tarafından konuşulan İngilizce; Fransa, Luxembourg, Belçika ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu, birçok Avrupa ülkesinde resmi dil durumunda bulunan ve yaklaşık beş yüz milyon insan tarafından konuşulan Fransızca ve yine başta ülkemiz Türkiye olmak üzere yukarıda saydığımız ülkelerin dünya ölçeğinde ekonomik işbirliği içerisinde oldukları Arap yarımadasında milyonlarca insanın konuştuğu Arapça, dünyada en çok konuşulan uluslararası dillerdir. İngilizce ayrıca günümüzde yürütülen ticaret, bilim, havacılık, denizcilik, diplomasi, uluslararası iletişim, sinema sektörü ve internete ilişkin faaliyetler için ortak dildir. Türkiye’nin anılan ülkelerle kültürel, ticari ve uluslararası alanlardaki ilişkilerinin gelişmesiyle gerek kamu kuruluşları gerek özel sektörde, başta İngilizce olmak üzere Fransızca ve Arapçayı pratik ve ileri seviyede bilen bireylere olan ihtiyaç da artmıştır. Çeviribilim bölümünde ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli başta  İngilizce, Fransızca ve Arapça çevirmenleri yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim verilmektedir. Öte yandan mesleği ile ilgili problemleri çözebilen, ekip çalışmalarını ve bireysel araştırmaları başarıyla yürütebilen; analiz ve sentez yapabilen, problemlere eleştirel ve sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşabilen, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, bu faaliyetlerde görev alabilen, alanının gerektirdiği donanıma sahip, noksanlarının farkında, kendini sürekli yenileyebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, Cumhuriyet’in temel prensiplerine bağlı olarak meslek hayatına atılan bireyler yetiştirmeyi; bölgesine, ülkesine ve dünyaya kültürel-bilimsel katkılarda bulunmayı kendine vazife kabul etmiş bireyler yetiştirmeyi öz görev olarak benimsemiştir.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ