+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

İÇ KONTROL STANDARTLARI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

KOS-1: Etik Değerler  ve Dürüstlük

KOS-2: Vizyon- Misyon Organizasyon Şeması Görevler

KOS_2.1_Misyon Vizyon

KOS_2.2_Görev Yetki ve Sorumluluklar

KOS_2.3_Görev Dağılım Çizelgesi

KOS_2.4_Hassas Görevler

KOS_2.5_Hizmet Envanteri ve Standartları

KOS-3: Personel Yeterliliği ve Performansı

KOS-4: Yetki Devri

RDS-5: Planlama ve Programlama

RDS-6:Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS-7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

  • KFS_7.1_Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS-8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

     KFS_8.2_Prosedürler

       KFS_8.2.1_İdari İş Akış Süreçleri

       KFS_8.2.2_Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri

       KFS_8.2.3_ Mali İşler İş Akış Süreçleri

KFS-9: Görevler Ayrılığı

KFS-10: Hiyerarşik Kontrol

KFS-11: Faaliyetlerin Sürekliliği

KFS-12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri

  • KFS_12.1_Bilgi Sistemleri Kontrolü

BİS-13: Bilgi ve İletişim

BİS-14: Raporlama

BİS-15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi

BİS-16: Hata, Usulsüzlük, Yolsuzlukların Bildirilmesi

BİS-17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İS-18: İç Denetim