+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Acil Eylem Planı

AMAÇ

Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli çalışma planının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Bu acil plan ve talimatları Fakültemizdeki her bir kişinin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çevresel kaynakların korunması durumunu kapsamaktadır.

ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ

Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dâhil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Yangın
 • Patlama
 • Sabotaj ve terör eylemleri
 • Deprem
 • Sel ve su baskınları
 • Zehirli veya korozif kimyasalların dağılması

Meydana gelebilecek bu acil durumlar; ciddi yaralanma ve ölümlere, ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.

ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ

Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa hızlı bir şekilde birim yetkilisine ya da yerine görevlendirdiği bir yetkiliye haber verecektir. Haberi alan birim yetkilisi de acil durum ekiplerine durumu bildirecektir.

ACİL TOPLANMA BÖLGESİ: Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Sosyal Tesisler arasındaki yeşil alan.

ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMAN BİLGİLERİ

Kullanılacak Malzeme ve Ekipmanlar Fen-Edebiyat Fakültesi’ne aittir. Bu kapsamda 53 adet portatif yangın söndürme cihazı mevcut olup Fakültenin belirli alanlarına yerleştirilmiştir.

ACİL DURUM EYLEMLERİ

Acil durumun yürütülmesi anında binada haberleşmeler çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise yerel itfaiye teşkilatına haber verilecektir.

Acil durum ihbarını alan çalışan Acil Durum Ekip yöneticisinin talimatıyla kurtarma ekibinin ‘acil toplanma’ sahasında toplanmasını sağlayacaktır.

Kurtarma ekibine acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları ve kişisel koruyucu malzemelerini almalarını sağlar.

Deprem acil durumu halinde öncelikle, toplanma bölgesinden gelecek olan personel mevcudu bilgisine bağlı olarak kayıp veya enkaz altında bulunabilecek insanların kurtarma çalışmalarını başlatacaktır.

Yangın acil durumu halinde öncelikle, yangın söndürme ekibi ilk müdahaleyi yapar ve en yakın yerel itfaiye teşkilatına haber verir. Diğer acil durum ekipleri ile birlikte yangına müdahalede ortak çalışılır.

Acil durum halinin sona ermesinden sonra, acil durum olayının tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınıp alınmadığı gözden geçirilir.

ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME

Acil durumun yürütülmesi anında binada haberleşmeler çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır. Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise yerel itfaiye teşkilatına haber verilecektir.

ACİL DURUM TALİMATLARI: YANGIN DURUMU

Birimde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi yangın ihbar sistemi var ise yangın ziline basacak ihbar istemi bulunmuyorsa az üç kez yüksek sesle YANGIN VAR diye bağıracak, ardından ilgili birim sorumlusuna haber verecektir ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.

 • Çevrenizdeki çalışanları uyarın.
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın.

 

 • Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangının büyümesine neden olabilecek çalışan makine ve ekipmanları durdurup gerekli emniyetini alın.
 • Parlayıcı, patlayıcı kimyasallar varsa yangının onlara ulaşmasını engelleyici önlemler alın.
 • Yangın bölgesine gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın.
 • Tahliye emri verilmesi durumunda, ekip üyesi değilseniz derhal ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan parlayıcı patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırın.
 • Acil toplanma Bölgesine giderken panik yapmayın ve telaşa kapılmayın.
 • Acil toplanma Bölgesine giderken tahliye için ayrılmış yolları kullanın.
 • İş yeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

İŞ KAZASI DURUMU

 • Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz iş yeri ilk yardım ekibine haber veriniz veya
 • İlk Yardım eğitim ve bilginiz varsa ilk yardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ise ilk yardım yapınız.
 • Birim sorumlusuna veya ilk yardım ekibine ulaşamadıysanız derhal en yakın hastaneye haber
 • Yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif
 • Yaralı veya hasta sayısını söyleyiniz.
 • Gerekirse ilk yardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı

DOĞAL AFET DURUMU DEPREM DURUMU

 • Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak acil toplanma bölgesine
 • Dışarı çıkamıyorsanız sallantı tamamlanıncaya kadar, büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne, masanın altına veya bina kolonları yanına Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
 • Çömelme işlemini kollarınızı başınızın üstüne koyup, ana karnında duran bebek vaziyetinde yapın.
 • Yukardan bir şey düşme tehlikesi olan noktalardan uzak
 • Pencerelerden atlamayın.
 • Araba içerisinde iseniz arabayı açık bir alana sürün ve orada kalın.
 • Deprem sırasında mümkünse tehlike yaratacak makineleri
 • Deprem sırasında mümkünse tehlikeli olabilecek çalışan ekipmanların enerjilerini kapatın.
 • Şartlar uygunsa kırılan, sızan kimyasalların yayılmasını önlemek için müdahale edin
 • Sallantı bittiğinde panik yapmadan acil toplanma yerine

SEL BASKINI DURUMU

 • Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın!
 • İşyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb .enerji kaynaklarını kapatın.
 • Su ile kaplanmış yollara girmeden önce yolun derinliğini kontrol
 • İş yerinin dışındaysanız hemen yüksek bir yere çıkın.
 • Dibi görülmeyen hiçbir sel suyuna yürüyerek yüzerek yada arabayla
 • Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

KİMYASAL MADDE SIZINTISI DURUMU

 • Gerekirse acil durum ikazı verin ve birim yöneticisine haber
 • Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın.
 • Tehlike oluşturan madde hakkında bilgi sahibi iseniz ve güvenliğinizi tehlikeye atmayacaksanız mümkünse sızıntıyı kaynağında (musluğun veya vananın kapatılması vb ) engelleyiniz.
 • Maske, eldiven, gözlük vb malzemeler kullanarak ve kendinizi tehlikeye atmadan sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek dağılmasını
 • Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) yazılı esaslara göre kimyasalın tehlikelerini izole etmek için (havalandırma, soğutma vb) gerekli tedbirleri alın.
 • Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı esaslara göre gerekli tedbirleri alarak mümkünse temizleme işlemi yapın.

SABOTAJ VE PATLAMA DURUMU

 • Çevrenizdeki insanları uyarın.
 • Birim amirinize ve güvenlik teşkilatına haber
 • Sabotajın etkisine bağlı olarak yukarıda sayılan acil durum eylemlerini uygulayın.

EKİPLER VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL:

Acil Durum Yönetim Sorumlusu

 

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
1 Ümit ERCAN Acil Durum Yönetim

Sorumlusu

Fakülte Sekreteri 0 446 224 30 32-40096

  

İlk Yardım Ekibi

 

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
 

1

Güneş YAMANOĞLU İlkyardım Ekip Amiri Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40143
 

2

Muazzez ESER İlkyardım Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40146
 

3

Başak TİTİZ İlkyardım Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40269
 

4

Yakup ULUTAŞ İlkyardım Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40020
5 Muhammet Akif YALÇIN İlkyardım Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40265
 

6

Oğuzhan ÇELİK İlkyardım Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40161

 

Kurtarma Ekibi

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
1 Mehmet Akif ÇETİN Kurtarma ve Ulaşım

Ekip Amiri

 

Arş. Gör.

 

0 446 224 30 32-40147

2 Muhammet Enes YANIK Kurtarma ve Ulaşım

Ekibi

 

Arş. Gör.

 

0 446 224 30 32-40263

3 Kadir YILMAZ Kurtarma ve Ulaşım

Ekibi

Ambar Memuru 0 446 224 30 32-40095

 

Koruma ve Güvenlik Ekibi

 

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
1 Murat ŞAT Koruma ve Güvenlik Ekip Amiri Prof. Dr. 0 446 224 30 32-40094
2 Bülent ŞIĞVA Koruma ve Güvenlik Ekibi Dr. Öğr. Üyesi 0 446 224 30 32-40184
3 Muhammed KÖSE Koruma ve Güvenlik Ekibi Dr. Öğr. Üyesi 0 446 224 30 32-40164

 

 Yangın Söndürme Ekibi

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
1 Sait KOCATOROS Yangın Söndürme Ekip Amiri İşçi 0 446 224 30 32-40113
 

2

Burak İÇER Yangın Söndürme Ekibi İşçi 0 446 224 30 32-40113
3 Ahmet ARPAĞAN Yangın Söndürme Ekibi Bilgisayar İşletmeni 0 446 224 30 32-40113

 

Arama Ekibi

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
1 Ömer YAPMAN Arama Ekip Amiri Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40088
2 Ebubekir DÜZCAN Yangın Söndürme Ekibi Arş. Gör. 0 446 224 30 32-40272

 

Ulaşım ve Tahliye Ekibi

S. NO ADI SOYADI GÖREVİ ASIL ÜNVANI İŞ TELEFONU
 

1

İhsan AKYÜZ Ulaşım ve Tahliye Ekip Amiri Bilgisayar İşletmeni 0 446 224 30 32-40102
 

2

Emre ÇOBAN Ulaşım ve Tahliye Ekibi Hizmetli 0 446 224 30 32-40113
 

3

Eyüp BAŞGÖZE Ulaşım ve Tahliye Ekibi İşçi 0 446 224 30 32-40113

 

EKİPLERİN GÖREVLERİ:

YANGINLA SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
 • Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
 • Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarı arkasına alarak;
  • Cihazın mührünü kopartmalı,
  • Cihazın pimini çekmeli,
  • Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli, Elektrikli cihaz, kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
 • Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip başkanının vereceği talimatları yerine getirilmelidir.
 • İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip başkanına
 • İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır.

KURTARMA VE ULAŞIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • Acil Durumlarda bina boşaltılırken yol göstermelidir.
 • Acil Durumlarda bina boşaltıldıktan sonra odaları tek tek kontrol ederek kalan olup olmadığı
 • Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

KORUMA VE GÜVENLİK EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Acil Durumlarda olabilecek muhtemel panik ve kargaşayı önlemeye çalışmalıdır
 • Binaya ilgisiz insanların girmesi
 • Binadan boşaltılan eşyaları muhafaza altına alınmalı yetkililere teslim
 • Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

ENERJİ KAYNAKLARI EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Acil Durumlarda binadaki mevcut elektrik su mutfaklarda ve çay ocaklarında kafe yemekhane kantin vb. yerlerde LPG tüplerinin vanalarını doğalgaz gibi enerjileri kesmekten sorumludurlar.
 • Diğer ekip personeline yardımcı olunmalıdır.

 

İLKYARDIM EKİP UYELERINİN GOREV VE SORUMLULUKLARI

 • İşyerinde ilkyardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
 • İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip başkanı ile birlikte çalışmalıdır.
 • Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilkyardım çalışmalarını yönetmelidir.

 

BİRİMİN ADI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DEKAN Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL
DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. Aykut ASTAM
DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. Fatih ORHAN
FAKÜLTE SEKRETERİ Ümit ERCAN

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Acil Eylem Planı 13 sayfa olarak tarafımızca hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL (Dekan)

Doç. Dr. Fatih ORHAN (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Aykut ASTAM (Dekan Yardımcısı)

Ümit ERCAN (Fakülte Sekreteri)