+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Sosyoloji Bölümü

sosyoloji

GENEL BİLGİLER
Erzincan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, ilk lisans öğrencilerini 2017-2018 öğretim yılında almıştır. Bölümümüz; 4 yıllık sosyoloji lisans programıyla öğrencilerin, toplumu, insanın sosyal yaşantısını ve etkileşimini, grupları, sosyal kümelenmeyi, kültür, kurum ve yapıları kapsayan sosyolojinin araştırma alanlarını analiz ederek,  bir sosyal varlık olarak insanı tarih, ekonomi, psikoloji gibi diğer insan bilimleriyle birlikte ele alabilecek bir birikim sağlamalarını amaçlamaktadır.

Öngördüğümüz sosyoloji eğitimin temel amacı öğrencilere bilgi aktarmak değil, onlara bilgiyi elde etme ve bilgiyi çözümleme becerilerini kazandırmaktır. Bu nedenle sadece teorik değil alan çalışmalarına yönelik bir program uygulanmaktadır. Programımız; olayları, olguları, kuramları eleştirel ve bağımsız bir bakışla çözümleyebilen sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öngörülen program, bilimsel araştırmalar yapabilecek beceriye sahip, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen, veri toplama ve veri çözümleme teknik, bilgi ve becerisine vakıf uzmanlar yetiştirecek bir programdır. Öğretim programımız bu amaçlara uyumlu olarak sosyologlar yetiştirecek ve yıldan yıla edindiğimiz deneyimle, kendi içinde değişip gelişmeye aralıksız devam edecektir. Bölümün esas gayesi; Türkiye’de mevcut sosyoloji bölümleri arasında seçkin bir yer alabilmek ve mezunlarımızın kendine güvenen bir olgunlukla, mesleki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi birikimini kazandırmaktır .

Sosyoloji lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin yanı sıra, TÜİK, TÜBİTAK, DPT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, basın yayın sektöründe ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinim vardır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde ortaöğretim kurumlarında felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

Doç. Dr. Murat Arpacı

Bölüm Başkanı