+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Matematik Bölümü Misyon ve Vizyon

Misyon 
Matematiksel düşünme yeteneğini kazanan, günlük hayatta karşısına çıkan problemlere öğrendiklerini uygulayabilen ve bu problemleri çözüme ulaştıran, temel matematik bilgisi ile donatılmış ve alanındaki gelişmeleri takip eden bireyler, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip, araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek matematikçiler yetiştirmektir. Ayrıca mesleklerinde kullanacakları bilgi ve deneyimi kazanan, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten ve bu bilgileri diğer bireylere aktarabilen bireylerin yanı sıra özgün ve orijinal çalışmalar yapabilecek matematikte geleceğin bilim adamlarını kazandırmaktır.

Vizyon
Matematik lisans ve lisansüstü eğitimi ve öğretiminde uluslararası düzeyde eğitim veren bir bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısı ve kalitesinin artırılması, çağdaş. girişimci ve nitelikli bilim insanları yetiştirilmesidir.