+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Biyoloji Bölümü Misyon ve Vizyon

Misyon
Evrensel nitelikte katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, özgür bir öğretim ortamı oluşturmak ve gerek bilimsel araştırmalar yapabilecek kabiliyette, gerekse biyoloji ile ilgili alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak alanında bilgili ve girişimci mezunlar yetiştirmek, biyolojik bilimler sahasında günümüz gelişmelerini de dikkate alan, lisans öğrencilerinin ilgisini çekecek uluslararası bir düzeyde müfredat sunmak, teşvik edici bir araştırma ortamı ile günümüz biyoloji konularını kapsayan yüksek lisans ve doktora programları sunmak, modern biyoloji araştırma ve öğretimine uygun, yüksek kalitede laboratuvar ve eğitim imkânlarını sunmaktır.