+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Tarih Bölümü Misyon ve Vizyon

ataturk

Misyon (Özgörev)
Tarih Bölümü, geçmişin bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak; tarih perspektifi kazanmış, karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, analiz-sentez yapabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, araştıran, alanının gerektirdiği bilgi donanımını alarak Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi, bölge ve ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine özgörev olarak benimsemiştir.

Bölümümüz, öğrencilerine tarih bilinci kazandırmayı hedeflerken diğer taraftan da olaylara bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmanın gerekliliğini ön plâna çıkaran eğitim anlayışına sahiptir. Bu yaklaşım çerçevesinde bölümümüzde, Türk Tarihi yanında Dünya Tarihi de incelenerek insanlık ve ülke yararına olmak üzere tarihi araştırmalara katkıda bulunulmakta, ulaşılan bulgu ve bilgiler toplumun hizmetine sunularak araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Vizyon (Özülkü)
Geçmişin incelenmesi günümüz koşullarında sürekli değiştiğinden, bilimsel bilgiyi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu çerçevede, çağdaş bir anlayışla ülke insanının bilgi ve donanımının artması, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın lisans ve lisansüstü mezunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aranan, tercih edilen, yurtiçi ve yurtdışı ilgili araştırma kurumları ile yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve Türkiye’nin bilim ve medeniyetine ciddi katkıda bulunan bir bölüm olmak.