+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Misyon ve Vizyon

Misyon
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, uzak ve yakın geçmişimizin dil, sanat, kültür ve edebiyat ürünlerinin bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, Türkoloji kültürünü kazanmış, mesleği ile ilgili problemleri çözebilen, ekip çalışmalarını ve bireysel araştırmaları başarıyla yürütebilen; analiz ve sentez yapabilen, problemlere eleştirel ve sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşabilen ve bunları kendine prensip edinen, akademik yaklaşımı içselleştirmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, bu faaliyetlerde görev alabilen, alanının gerektirdiği donanıma sahip, noksanlarının farkında, kendini sürekli yenileyebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, Cumhuriyet’in temel prensiplerine bağlı olarak meslek hayatına atılan bireyler yetiştirmeyi; bölgesine, ülkesine ve dünyaya kültürel-bilimsel katkılarda bulunmayı kendine vazife kabul etmiş bireyler yetiştirmeyi öz görev olarak benimsemiştir.

Bu yaklaşım çerçevesinde dünya Türkoloji çevrelerine katkıda bulunmak, milletimizin uzak ve yakın geçmişine ait dil, sanat, kültür ve edebiyat ürünlerini araştırmak, varılan sonuçları bilim çevreleriyle paylaşmak ve öğrencilerimize aktarmak misyonumuz olarak kabul edilmiştir.

Vizyon
Geçmişin incelenmesi, günümüz koşullarında sürekli değiştiğinden, bilimsel bilgi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu çerçevede, çağdaş bir anlayışla, ülke insanının bilgi ve donanımının artması, Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak.