+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Çeviribilim Bölümü Misyon ve Vizyon

Çeviribilim bölümü, çevirinin diller ve kültürler arasında iletişim kurmada biricik bir bilim dalı olduğunu kavrayan, bu istikamette teoriler üreten, uygulamalar yapan; farklı dünyaları, farklı muhayyileleri, farklı duyuşları bir dünyadan öteki bir dünyaya aktarabilen, farklı dilleri konuşan ulusları birbirlerini anlayabilen unsurlar haline getirmeyi amaçlayan, sorgulayıcı, eleştiren, bilim ve akademik anlayışı ön plana çıkaran, kültür ve sanat faaliyetlerini organize edebilen, bütün dillerin dünyasını anlamak için çok okuyan ülkemize başka kültürleri de taşımayı hedefleyen bireyler yetiştirmeyi benimsemiştir. Bunun yanı sıra çeviri yardımıyla kendi kültürünü de diğer dil, kültür ve medeniyetlere tanıtmayı kendisine öz ülkü olarak benimsenmiştir.