+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Fizik Bölümü Misyon ve Vizyon

Misyon
Erzincan Üniversitesi Fizik Bölümü misyonu; odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Fizik bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır. Fizik Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, ülkenin menfaatleri doğrultusunda akademik çalışmaların yapılması, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmayı hedeflemiştir.

Vizyon
Erzincan Üniversitesi Fizik Bölümü ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bölüm, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncülük etme hedefler arasındadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisansüstü eğitim fırsatını yakalayabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.