+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Psikoloji Bölümü

psikoloji

GENEL BİLGİLER
Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen temel bir bilimdir. Psikoloji insanların duygu, düşünce ve davranışlarını incelerken sosyolojiden antropolojiye, biyolojiden nörolojiye pek çok farklı disiplinle birlikte çalışan ve kendi içinde klinik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, adli psikoloji, sağlık psikolojisi vb gibi çeşitli alt alanları barındıran bir bilim dalıdır.

Psikoloji lisans programının amacı öğrencilere psikoloji temel bilgi ve becerilerini, bilimsel düşünme ve bilimsel bilgi üretme becerisini kazandırmaktır. “Psikolog” ünvanı ile mezun olan öğrenciler hastaneler, silahlı kuvvetler, emniyet, ceza ve tevkif evleri, mahkemeler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim kurumlarında, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, araştırma şirketlerinde, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde, psikoloji laboratuvarlarında, halk sağlığı merkezlerinde ve özel sektörün ilgili alanlarında psikolog olarak çalışabilmektedirler. Lisans programını tamamlayan mezunlar psikolojinin herhangi bir alt alanında lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşabilmekte ve ilgili alanda iş hayatına atılmakla birlikte üniversitelerde de istihdam edilmektedir.

Doç. Dr. Fatih ORHAN

Bölüm Başkan Vekili