+90 (446) 224 30 32 fenfak_yazi@erzincan.edu.tr

Kimya Bölümü Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün Misyonu; gerekli bilgi, deneyim ve alt yapısı ile donatılmış eğitim-öğretim olanakları ve kadrosu ile 21. yüzyılın sürekli değişen ve teknoloji merkezli dünyasına katkıda bulunabilen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen, kimya alanında geniş bir bilgiye sahip ve bu bilgi birikimini günlük hayatta kullanabilen, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunarak başarıyla hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiş lisans öğrencileri yetiştirmektir. Yüksek lisans ve doktora programlarıyla da profesyonel ve uzmanlaşmış mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir. Bilgi keşfi ve gelişimiyle bölgenin ve ülkemizin ekonomik, entelektüel, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişimi için hizmette bulunarak, uluslararası seviyede bilim ve etik ilkeleri ışığında bilimsel araştırma yapmaktır.

Bölümümüzün Vizyonu; eğitim-öğretim kalitesini uluslararası standartlarda artırarak, 21. Yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde araştırma yapmak, ülkenin geleceği için topluma ve çevreye saygılı, bilgili, üretken, bilgilerini ifade edebilme yeteneğine sahip, analitik düşünme yeteneklerini daima geliştiren, etkinliklerinin ekonomik getirisi hakkında bilinçli, kimyanın tüm temel disiplinlerinde ve kimya ile bağlantılı diğer temel bilim dallarında becerikli ve bilgili, yaşamları ve çevrelerindeki dünya için gerekli donanıma sahip lisans ve lisansüstü mezunları yetiştirmektir.